B E A T A Będzin ul. Świerczewskiego 115 P.P.U.H. Złomujemy wszystkie pojazdy, naczepy oraz przyczepy, które są dostarczone z dowodem rejestracyjnym, dowodem osobistym oraz numerem identyfikacyjnym VIN. Posiadamy decyzję Wojewody Śląskiego nr.ŚR.II.6620-22/74/3/05 wydaną zgodnie z Ustawą z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wraz z prowadzeniem działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadów powstających w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Posiadamy własny transport dla samochodów przeznaczonych do złomowania. tel./fax: 32 / 360 71 39, 32 / 267 46 19 kom.: 509 736 387